I FREDENS TJÄNST 1959-2005

HÄR EN SAMLAD BILD AV MINA UTLANDSMISSIONER DÄR JAG TJÄNSTGJORT UNDER FN-FLAGG I OLIKA DELAR AV VÄRLDEN. SOM NATO-OFFICER OCH FÖR UD-SIDA PÅ VÄSTBANKEN/HEBRON.

FÖRST BÖRJAR DET PÅ I 7 REVINGEHED 1958/59 DÅ DET SKAPAS MÖJLIGHET TILL FN- TJÄNST SOM VPL

JAG RYCKTE IN SOM 18- ÅRIG BEFÄLSELEV I MAJ 1958 TILL ETT REVINGEHED SOM STOD I SIN VACKRASTE VÅRSKRUD MED DUBBELEKEN SOM KRONAN PÅ VERKET. JAG TRIVDES UNDER HELA MIN VÄRNPLIKTSTID MED BRA BEFÄL OCH MÅNGA GODA KAMRATER. JAG FICK EN "SKRÄDDARSYDD" INTENDENTUR-UNDERHÅLLS-UTBILDNING SOM JAG HAFT NYTTA AV UNDER MITT AKTIVA LIV, BÅDE CIVILT OCH MILITÄRT. DET ÄR EN GLÄDJE ATT KUNNA KONSTATERA, ATT TROTS ALLA BESPARINGSKRAV INOM FÖRSVARET GENOM ÅREN, SÅ FINNS P 7 PÅ REVINGEHED FORTFARANDE KVAR. DOCK SÖRJER JAG ATT MAN BESLUTADE ATT TA BORT VÄRNPLIKTSSYSTEMET. ENLIGT MITT SÅTT ATT SE DET VAR DET OSLAGBART.
Läs mer till vänster under fliken på menyn!  Video finns till detta avsnitt.

UNEF I 7:e Gazabataljonen 1959/1960

1959/60 var jag en ung UN-soldat (Peace- Keeper) som tjänstgjorde i Gazaremsan, Rafah, Sinai och Sharm El Sheik. Då bestod  Sharm av fem byggnader. Det är stor skillnad hur staden ser ut idag. Mitt kompani hade uppdraget att bevaka all båttrafik på Akabaviken.  Ett historiskt ögonblick från denna tid var när jag besökte Damaskus i Syrien och såg den forne egyptiska Presidenten/Diktatorn  Gamal Abdel Nasser på ett massmöte där han talade om UAR Förenade arabrepubliken (En union mellan Egypten och Syrien) och där han eldade upp massorna. Jag minns det gav mig en mycket underlig känsla av obehag.
Läs mer till vänster under fliken på menyn!   Video finns till detta avsnitt.

UNEF II 72M Den mest positiva och glada Bataljonen i Sinai 1978/1979

1978/79 tjänstgjorde jag igen i Sinai, 20 år efter första gången, denna gång nära Suez Kanalzonen i Baluza. Som logistisk officer (Marketenteichef/PX-Officer)   gjorde jag många och långa inköpsresor i Egypten, Israel och Syrien. Fredsavtalet blev signerat av Egypten och Israel, och ett historiskt ögonblick var när jag fick delta vid ceremonin då det första steget togs när Israel överlämnar Sinai till Egypten. Efter detta tillfälle blev resultatet fred mellan de två länderna ett faktum vilket var positivt för hela området. Dock har utvecklingen drivits dithän att förändringar i Egypten (Hosni Mubaraks fall 2011) gjort att läget har blivit mer labilt osäker.
Läs mer till vänster under fliken på menyn!   Video finns till detta avsnitt.

L05 1982/83 I inbördeskrigets Libanon+Israels invasion

1982/83 tjänstgjorde jag som PX-officer  vid svenska fältsjukhus i Naquora i södra delen av Libanon. Inbördeskriget pågick. Jag kom från Sverige i september- 82 samtidigt som invasionen av södra Libanon startade av IDF (Israel Defense Force). Det var en fruktansvärd situation för folket i södra Libanon. Historiska ögonblick från denna tid var mordet på president Bashir Gemayel. Massakern i flyktinglägren Sabra, Shatila och Fakahani. Alla sorgliga fakta från den tiden. Här är jag tillsammans med FN- vännen Thomas Söderman.
Läs mer till vänster under fliken på menyn!

C89/C90 Sista Bataljonen på Cypern 1986/1987

1986/87 tjänstgjorde jag som logistisk / PX- officer på ön Cypern. Jag hade möjlighet att göra inköpsresor på både den grekiska som den turkiska delen av ön, vilket gjorde det mycket intressant att följa situationen för denna mycket speciella och vackra ö. Ett starkt minne var när kvinnorna på grekiska sidan om gränsen våren 1987 demonstrerade för ett enat Cypern. Sverige som haft FN- trupp på ön sedan 1964 avslutade hösten 1987 sitt uppdrag på ön och tog hem och avvecklade sin bataljon.
Läs mer till vänster under fliken på menyn!

UNCMAC/NNSC Svenska Delegationen i Korea 1989/1990

1989/90 var jag medlem av den svenska övervakningsdelegationen i Korea / PanMunJom bestående av sju officerare vid NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission)  med uppgift som  kommendant. Flera gånger var jag på uppdrag i Nordkorea. Det ingick också i rutinerna att som kurir besöka de svenska ambassaderna i Pyongyang, Beijing och Tokyo. Historiskt ögonblick var när de kommunistiska öststats - länderna kollapsade 1989 och den stora ledaren i Nordkorea, Kim IL Sung, försatte sin armé i högsta alarmberedskap kring juletid 1989 där då 1,6 milj, soldater på ömse sida gränsen mellan Nord- och Sydkorea stod stridsberedda.
Läs mer till vänster under fliken på menyn!   Video finns till detta avsnitt.

BA04 Sista FN- Bataljonen i Bosnien vid krigets slutskede 1995

1995 Tjänstgjorde jag vid Nordbat 2 som logistisk officer PX-officer i Tuzla Bosnien Hercegovina det tragiska Balkan kriget. Jag har mycket sorgliga minnen från denna tid.  En av dem var massakern i Srebrenica i juli 1995, då 10.000 kvinnor (kvinnor och barn) blev evakuerade upp till Tuzla Air Base där den svenska bataljonen fick ansvar att hjälpa dessa stackars människor. Här några kamrater från denna tiden. Bataljonsläkaren Övlt Sören Torstensson, Tekniske chefen Övlt Christer Jolsäter, Bataljonspastor Kn Lars Olsson, Stabschefen Övlt Thomas Härstedt, Auditör Maj Bengt Rankka, jag själv.
Läs mer till vänster under fliken på menyn!

PE01 NSG i Södra Ungern 1996

1996 tjänstgjorde jag i NATO/IFOR efter krigsslutet vid Nordic Support Group i Pecs Ungern som svensk stabs/finans officer som stöd till  den nordisk-polska brigaden i Doboj/Bosnien. Nu var det hög prioritet att genomföra/Implementera den fred som överenskommits tidigare i Daytonavtalet. Ett tufft arbete som krävde stora insatser.
Läs mer till vänster under fliken på menyn!

Combined Joint Cimic Task Force i Sarajevo 1997/1998

1997/98 tjänstgjorde jag för NATO/SFOR i Bosnien/Sarajevo som samverkan / flykting officer inom CIMIC Task Force för samverkan mellan SFOR och UNHCR i syfte att följa upp resultatet av fredsavtalet i Dayton med uppbyggnad av landets infrastruktur och återförande av flyktingar till det sargade landet.  Ett bestående minne är att jag var utsedd av ÖB och Försvarshögkvarteret till en Stabsofficersbefattning vid CIMIC Task Force som Finance officer men då Amerikanarna kom på att jag saknade ”säkerhetspass” (skulle ha utfärdats av HKV) och att man konstaterade att Sverige inte var NATO- medlem, blev jag ”utslängd”, satt i husarrest och med ständig följeslagare (Amerikansk Major) som bevakade varje steg jag tog. Det hela löste sig genom att jag blev omplacerad till en ny befattning som flyktingofficer. Detta är en bild av Sverige i NATO som det fungerar i verkligheten
Läs mer till vänster under fliken på menyn!

TIPH/Hebron 1999/2000

1999/2000 kontaktades jag av UD/SIDA som erbjöd mig att delta som fredsobservatör vid den icke militära observatörstyrkan TIPH (Temporary International närvaro i Hebron www.tiph.org). Jag  jobbade som COP (Chief Procurement Officer) med ansvar att se till att de 110 observatörer alla kategorier fick mat (i egen restaurang) och att de hade fungerande bostäder. Det var många positiva saker som hände under denna tiden. Människor i Hebron hade gott hopp för framtiden (Detta var innan den andra Intifadan hösten 2000).
Läs mer till vänster under fliken på menyn!

TIPH/Hebron 2000/2001

Redan 2000-2001 kom jag tillbaka till TIPH i Hebron för andra gången som Senior Procurement Officer.  Jag kom ner i oktober vid samma tidpunkt som den andra intifadan hade inträffat efter händelsen i Jerusalem då Ariel Sharon besteg muslimernas heliga område på Tempelberget.  Det var en mycket tuff period och många hemska saker som hände.  Vi blev beskjutna, hade många utegångsförbud och Hebron blev helt avstängt, vilket gjorde det svårt att få fram de förnödenheter vi behövde inom TIPH. Människor i Hebron hade nu förlorat helt en tro på en bättre framtid vilket var en stark kontrast till det jag hade sett under året innan då jag var första gången i Hebron.
Läs mer till vänster under fliken på menyn!

NordiskPolska Battlegruppen 2002

2002 Gjorde jag min sista militära fredsbevarande tjänst. Denna gång som svensk Stabs/Finans officer i Doboj/Republika Serbska vid NordicPolish Battlegroup i den multinationella LCG (Local Coordination Group). Sju år efter Balkankrigen, kunde jag se ett "litet ljus av hopp i tunneln" som gav mig positiva känslor för framtiden, även om det var lång väg till en normalisering. Vi var ett samspelt team med deltagare från Danmark, Lettland, Litauen, Polen och jag själv från Sverige. 
Läs mer till vänster under fliken på menyn!

TIPH/Hebron 2005

2005 Gjorde jag min absolut sista fredstjänst för mitt land på Västbanken i Hebron när jag kallades in med akut/kort varsel av UD/SIDA för åka till TIPH i Hebron för en tredje gång som freds observatör/biträdande divisionschef för supportenheten. En fantastisk tjänst som omfattade ledarfunktion inom ansvarsområdena: ekonomi, transport/logistik, It/kommunikation, personal och medicin. Jag ingick även som medlem i SMG (Senior Management Group) = TIPH:s Ledningsgrupp. 
 Läs mer till vänster under fliken på menyn!

Thomas Berglund 07.04.2015 00:01

Tack för att jag fick träffa dig och vila i frid. R.I.P.
Basker av!
Serg. Thomas Berglund L05 stexet!

Billy Jern 04.04.2015 08:05

Tack för att du delade med dig intressant läsning om ditt liv
//Billy. FN missioner 74M/E 94 L SO 03

Christer Alldén 02.02.2015 09:53

En fantastisk resa genom Fredsarbetet.
Trevlig läsning. Håller med dig om att intresset här hemma kunde varit större.
FN Observatör Libanon 85-87, Kdt L98 etc

Benkt Sjödahl 01.02.2015 17:38

Rolf, vilken fantastisk resa Du gjort från Revingehed och till......?
Mycket läsvärt. TACK
Benkt
Kdt Camp Victoria 89C

Roland Berg 28.09.2013 20:16

Bra gjort !

| Svar

Senaste kommentarer

13.05 | 06:21

Vila i frid! Jag träffade Rolf några få gånger under 72M en väldigt sympatisk man.
Jag tjg på 79C och L08 också.
Ta hand om varandra!

23.10 | 17:25

sune du och jag var där samtidigt Bat 27 G jag heter Nestor Andrén och körde Öv Sture Fornwall Jag bor i Sävedalen

01.06 | 01:38

Jag skulle skriva ett brev till en kollega i BA10 (Bosnien) och beskriva skillnaderna mellan Sinai och Bosnien, det blev ca 140 sid med text och bild om 70M.

31.01 | 09:00

Jag var på uppdrag dec 83 och det var ett fältsjukhus som var belägrat i södra Libanon. Var du där?? försökt förtränga vad vi såg o gjorde men söker nu mera inf