LYSANDE FRAMTIDSUTSIKTER

HÄR ÄR ADMIN/SUPPORT TEAMET 1999/2000. IDEL GLADA MINER!! ETT MULTINATIONELLT GÄNG FRÅN DANMARK, ITALIEN, NORGE, SVERIGE OCH TURKIET. ÄVEN LOKALANSTÄLLDA FRÅN HEBRON. CHEFEN (TREDJE FRÅN HÖGER) KJELL JOHANSSON.

SITUATIONEN I HEBRON 1999

1999/2000 kontaktades jag av UD/SIDA som erbjöd mig att delta som fredsobservatör vid den icke militära observatörstyrkan TIPH (Temporary International närvaro i Hebron www.tiph.org). Jag  jobbade som COP (Chief Procurement Officer) med ansvar att se till att de 110 observatörer alla kategorier fick mat (i egen restaurang) och att de hade fungerande bostäder. Det var många positiva saker som hände under denna tiden. Människor i Hebron hade gott hopp för framtiden (Detta var innan den andra Intifadan hösten 2000). Gaza International Airport fungerade fortfarande och dit kom många Palestinier som levt i förskingringen där många hade haft bra jobb och tjänat gott om  pengar. De vände nu hem för att de trodde på en framtid i sitt forna hemland Palestina. Samhället blomstrade med industri, hantverk och handel såväl på Gaza- remsan som på Västbanken. Den så kallade Security Road (Säkerhetsvägen) var nu byggd mellan Gaza och Västbanken och blivit tagen i bruk. Helt plötsligt kunde jag nu köpa färsk fisk till TIPH Restaurangen (där observatörerna åt sin mat) som var fiskad på morgonen och som vi fick till Hebron bara några timmar efter. En helt ny situation rådde. Hebron som befolkas av 175000 Palestinaaraber har många välbärgade bland dessa. Därför kunde man plötsligt se att bilfirmor som BMW och Mercedes Benz etablera sig i Hebron Centrum där man snabbt fick avsättning för sina produkter.  Med andra ord så andades det en positiv framtidstro som saknats tidigare. Men skulle det så förbli??

Senaste kommentarer

13.05 | 06:21

Vila i frid! Jag träffade Rolf några få gånger under 72M en väldigt sympatisk man.
Jag tjg på 79C och L08 också.
Ta hand om varandra!

23.10 | 17:25

sune du och jag var där samtidigt Bat 27 G jag heter Nestor Andrén och körde Öv Sture Fornwall Jag bor i Sävedalen

01.06 | 01:38

Jag skulle skriva ett brev till en kollega i BA10 (Bosnien) och beskriva skillnaderna mellan Sinai och Bosnien, det blev ca 140 sid med text och bild om 70M.

31.01 | 09:00

Jag var på uppdrag dec 83 och det var ett fältsjukhus som var belägrat i södra Libanon. Var du där?? försökt förtränga vad vi såg o gjorde men söker nu mera inf